Naše společné obchodování

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou závazným ustanovením mezi námi. Vámi jako nakupujícím zákazníkem (dále jen "Vámi")  a Námi jako provozovatelem internetového obchodu "Clair Oils" (dále jen "Námi"). Shrnují náš vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti. Provozovatelem a vlastníkem internetového obchodu "Clair Oils" je Ing. Dagmar Clair, V Borovičkách 2726/1, Stodůlky - Praha 5, PSČ 155 00, IČ 75699656, DIČ CZ6957034139.

Učiněním závazné objednávky stvrzujete a akceptujete Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené Námi.


II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Pro objednávku jsou vyžadovány pouze informace nezbytně nutné ke spolehlivému doručení zboží (tedy jméno resp. jméno firmy, adresa, telefon a e-mail).

Objednávku můžete učinit přímo v internetovém obchodě. Po zadání objednávky do objednávkového systému (poté, co dostanete e-mailem potvrzení své objednávky) je objednávka na základě platných právních norem považovaná za uzavřenou kupní smlouvu a tedy za objednávku závaznou.

My si vyhrazujeme právo na vyřizování objednávek v jeho vyhrazeném čase a to: od PONDĚLÍ do PÁTKU v době od 16:00 do 20:00. Pokud Vaše objednávka k Nám dorazí mimo vyhrazený čas, bude zařazena k vyřízení v následujícím vyhrazeném čase. Dále si vyhrazujeme právo na zasílání objednávek Vámi zvoleným dopravcem v Našem internetovém obchodě.

Potvrzením objednávky potvrzujete, že jste starší 18 let. Současně berete na vědomí a souhlasíte se skutečností, že My Vás smíme v souvislosti s Vaší objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že nejste osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto Naši žádost jste povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určíme. Nesplnění této podmínky na Naši žádost je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy z Naší strany.


III. Cena, platba

Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit ceny v obchodě bez Vašeho předchozího upozornění. Ceny uváděné na internetových stránkách jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky. Objednáním zboží již změna ceny v internetovém obchodě nijak neovlivňuje cenu, která byla uvedena v objednávce.

My jako prodávající jsme plátci DPH.

K ceně zboží je přičtena částka za dopravu a platbu prostřednictvím zásilkové společnosti nebo kurýra. Platba probíhá převodem před odesláním nebo předáním zboží.


IV. Způsoby doručení, dodací lhůta

Zboží je expedováno jednou týdně v nejbližším možném termínu. Běžně do 3 dní, maximálně do pěti dnů od zaplacení objednávky.

Přeprava zboží probíhá jednou týdně mimo SOBOTU a NEDĚLI prostřednictvím dopravce.

Zásilka může být poslána na libovolnou adresu v celé ČR. V případě doručení do zaměstnání je nezbytné uvést název společnosti.

 

V. Možnost odstoupení od smlouvy z Vaší strany
Zrušit objednávku před expedicí je možné kdykoliv e-mailem odeslaným Vámi na e-mailovou adresu info@clairoils.cz.

V souladu se zákonem č. 367/2000 máte jako soukromá osoba (nikoliv na IČ) právo do 14 dní od převzetí zboží odstoupit od smlouvy. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, je nutné dodržet níže uvedený postup a podmínky:

Kontaktovat Nás a písemně podat žádost o odstoupení od smlouvy. V žádosti je třeba uvést číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu nebo adresu pro vrácení peněz.

Vrácené zboží musí být v původním nepoškozeném obalu, nepoužité, nepoškozené a s přiloženým originálním dokladem o koupi. Vždy je nutné zabezpečit vracené zboží tak, aby nemohlo během přepravy dojít k jeho poškození.

Zboží nelze posílat zpět na dobírku, takováto zásilka nebude převzata. Je doporučeno zboží pojistit, poslat jako křehké.

Při splnění výše uvedeného postupu a podmínek pro vrácení zboží budou peníze zaslány složenkou na Vaši adresu nebo převodem na Váš účet nejpozději do 5 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.


VI. Odstoupení od smlouvy z Naší strany

Jsme oprávněni zrušit objednávku (po předchozí dohodě s Vámi) zejména v následujících případech:

máme-li oprávněnou pochybnost o Vaší skutečné identitě,
nejsme-li schopni doručit zboží v daném termínu,
není-li zboží již dostupné.

V případě, že jste zaplatil již část nebo celou část kupní ceny, bude Vám tato částka v co nejkratším termínu převedena zpět na Váš účet nebo adresu.


VII. Bezpečnost a ochrana osobních dat

Veškerá data získaná od Vás slouží výhradně pro Naši vnitřní potřebu. Tato data jsou uložena v interní databázi a jsou zabezpečena proti zneužití. Máte právo požádat o vymazání z této databáze.

Žádná data nejsou poskytována třetím osobám. Výjimkou z tohoto ustanovení je externí dopravce, kterému je na objednávce předáváno nezbytně nutné minimum údajů o Vás pro zajištění bezproblémového doručení zboží.

Informace o Vás jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR (Zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.).


VIII. Záruka a reklamace

Během dodání ručíme za škody způsobné při dopravě.

Po dodání za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží z Vaší strany, ručíte Vy. Řídíme se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Zákonem na ochranu spotřebitele.

V případě reklamace Nás, prosím, kontaktujte, viz kontakty.

Reklamační řád

1. Na veškeré produkty se vztahuje zákonná záruční lhůta ode dne prodeje (odeslání).

2. Jste povinen si zboží po jeho převzetí prohlédnout a zjistit případné zjevné vady, které obdržené zboží vykazuje. Pokud zjistíte zjevné vady (např. poškozený obal), můžete zásilku odmítnout.

3. V případě, že při převzetí zboží a jeho kontrole odhalíte vadu (tzn. např. rozbitá lahvička atd.), kontaktujete Nás co nejdříve e-mailem na info@clairoils.cz. Do předmětu e-mailu napište „reklamace“ a číslo Vaší objednávky a jako přílohu přidejte fotografii vady.

4. V nejbližší možné době budete kontaktováni.

5. Spolu s reklamovaným zbožím je nutné zaslat kopii dokladu o jeho zakoupení, který je přiložen k dodávce zboží.

6. Po dodání zboží neručíme za škody způsobené nevhodným zacházením nebo skladováním zboží z Vaší strany.

Reklamace jsou vyřizovány individuálně.


IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na Našich internetových stránkách v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním elektronické objednávky Nám stvrzujete, že akceptujete výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.