Zacházení a práce s oleji

Co to jsou vonné esence/esenciální oleje?

Vonné esence jsou těkavé látky nacházející se v rostlinách, stromech nebo keřích v podobě olejových  kuliček vytékajicích z jejich žláz. Můžeme je najít v kořenech, kmenech, větvích nebo listí, květech, plodech rostlin, a také v pryskyřicích.

Rostliny ve skutečnosti tyto látky používají k dorozumívání se a komunikaci mezi sebou. Někdy se jim také říká éterické látky nebo vonné silice. Jejich těkavost způsobuje, že velmi rychle vyprchají. Proto při jejich získávání např. parní destilací je nutné, rostliny co nejdříve dopravit do destiláren.

Esenciální oleje jsou vysoce koncentrované látky, kde např. pro vytěžení 150 ml oleje ze Smilu (Slaměnky) je zapotřebí zhruba 600 litrů rostliny, což odpovídá asi půl hektaru pole. 
Vzhledem k tomuto faktu pracujeme s oleji uvážlivě a s respektem. Aplikujeme je po kapkách a v doporučeném ředění. Při zneužití a předávkování si můžeme vyvolat nepříznivé následky.

Kvalita esenciálních olejů

Kvalita olejů je odvislá od kvality a polohy půdy, od toho jak jsou rostliny a pole ošetřovány a od způsobu zpracování olejů. Každá esence se skládá z několika jemných chemických látek a tvoří tak jedinečnou bytost. V jejich složení se odráží vše, co ovlivnilo jejich růst - jaké bylo počasí během roku nebo vliv škůdců.

Vonné látky patří k velice jemným substancím náchylným na teplo, světlo a vzduch. Při vyšších teplotách nebo světelnému záření se vonné látky uvolňují a ztrácejí na kvalitě. Také přístup vzduchu jim nesvědčí a způsobuje znehodnocení - zoxidování olejů.

Skladování

Proto oleje skladujeme v chladnu, temnu a bez přístupu vzduchu. Budeme-li respektovat tyto podmínky, máme jistotu vyšší trvanlivosti a kvality oleje. Je známo, že dobře uchované oleje mohou překonat i staletí. Což dokazují archeologické nálezy dóz s vonnými látkami např. v Egyptě. 

Rady a tipy:

  • Oleje skladujeme při teplotách 10-15°C, někdy i nižších v dobře odvětraných prostorech.
  • Růžové oleje potřebují hybernovat mezi 15 - 20°C a kvalitní růžové oleje tuhnou už při teplotě 23°C. Toto není chyba, ale vlastnost. Růže totiž disponují uměním zatahovat rány. Při aplikování stačí olej podržet v dlani, aby opět nabyl tekuté formy.
  • Oleje mohou citlivě reagovat na změny jejich skladovacích podmínek.
  • Uzávěry vždy dobře utahujeme a nikdy nezaměňujeme s jinýmy druhy olejů.
  • Rostlinné oleje jsou více náchylné k oxidaci než oleje esenciální. Hrdlo lahvičky s rostlinným olejem může po otevření a používání zanechávat stopy pachu po oxidaci. Ovšem olej samotný může být v pořádku. Proto je vhodné ho přelít do čisté a menší lahvičky.
  • Doba trvanlivosti je různá. Některé oleje vydrží roky, jiné je potřeba zpracovat do půl roku.
  • Skladujeme mimo dosah dětí.

Rostlinné oleje jako nosiče

Čím se liší rostliné oleje od essenciálních? 
Rostlinné oleje jsou získávány lisováním za studena převážně z plodů a jsou masné. Postrádají protibakteriální vlastnosti, a proto je jejich doba trvanlivosti podstatně kratší. 
Používají se jako nosiče esenciálních olejů např. při ředění esencí nebo při aplikaci na kůži a masážích.

Působení a vliv esenciálních olejů

Vzhledem k charakteru těkavosti a vysoké prostupnosti vonných látek, které se uvolňují do vzduchu jako vůně nebo pachy, mohou esenciální oleje působit na všech úrovních naší bytosti. Tj. na fyzické, emocionální, mentální i duchovní.

Naše čichové ústrojí je první, kdo zaznamenává tento vliv. Tím, že čichové ústrojí ústí až v samém středu našeho mozku, působí tak přímo na limbický systém a hypotalamus.

Ovšem naše tělo nepřijímá kyslík pouze skrze dýchací ústrojí, ale také povrchem našeho těla - kůží. Esenciální oleje mají tu unikátní vlastnost, že mohou díky své vysoké prostupnosti pronikat buněčnými membránami, tkaněmi a také krví. Kapka esenciálního oleje na kůži tak může během chvilky prostoupit celým naším tělěm/naší bytostí. Odtud možná pochází název éterické oleje. 

Esence umí na sebe vázat těžké kovy, toxiny a jiné škodlivé látky a vyloučit je z těla ven. Proto je vhodné při aplikování olejů pít hodně tekutin a pomoci tak vyplavit jedy. Ovšem to co je u vonných esencí skutečně cenné je právě předcházení nemocí a pomoc při zvýšení našeho imunitního systému. Pravidelným používáním působí preventivně na náš organismus - špatné odvádí, a to pozitivní přináší.

Například: aplikování směsi Tea Tree, Eucalyptus a Levandule ještě před vypuknutím chřipkového onemocnění nebo před nachlazením, nám může pomoci zvrátit náš stav a uchránit nás před nemocí. Tato směs je silně detoxikační a antivirová. 

Naše první setkání s vonnou látkou/esenciálním olejem

Dříve než začneme používat esecialní olej si uděláme test na kůži. Kapneme jednu kapku na zápěstí a necháme působit. Každý z nás jsme jedinečná bytost a individualita, proto také můžeme reagovat různě na na různé druhy esencí.

Nejsme-li s nějakou esencí v souladu, projeví se to reakcí na pokožce. V mnoha případech to poznáme už samotným čichovým vjemem, zda je olej pro nás vhodný. Říka se: "Vezmi esenciální olej, který ti nejvice voní a smíchej ho s tím, který tě nejvíce odpuzuje. Toto je pak směs vhodná pro tebe."